Deska motorů TA

 

Home
Nahoru

                                                                              21.12.2005        Alan Maczák,ing.Miloslav Chmelík,Karel Slivka

Deska řízení krokových motorů s obvodem Toshiba TA8435H nebo

 NANOTEC IMT-901  

 V1_9

 

Deska umožňuje řídit krokové motory v bipolárním zapojení se 4,6 nebo 8 dráty z PC. Umožňuje nastavit proud motorem na 65% nebo 100%,dále nastavení kroků motoru-1/1,1/2,1/4,1/8 což u 200 krokového motoru znamená 200,400,800 nebo1600 kroků na otáčku.Nastavení proudu do motoru se provede výběrem výkonových odporů R2 a R3, zhruba 0,68-1,2ohm.Deska vychází z katalogového zapojení.Je řízena dvěma signály -STEP a DIR.Směr je přes odpor 4k7 připojen na Log1(+5V) ,pokud chceme směr otáčení změnit,prostě vývod uzemníme(Log0).Krok je obvykle obdélníkový signál generovaný buď PC nebo jiným obvodem,třeba známým NE555,viz.deska Fréza.Vstup ENABLE zapíná napětí do motoru a je opět připojen přes odpor 4k7 na +5V,pro změnu stavu stačí uzemnit.Obvod dodává GES electronic.

K napájení používáme zatím zdroje +5V a +24-35V z tiskáren A3 - Epson,Star,proto na desce není žádná pojistka.Spínané zdroje se v případě zkratu odstaví samy. .K napájení lze použít i zdroj s transformátorem 24V st a usměrňovačem s filtrací nejméně 4700mF,napájecí napětí by mělo být kolem 34V.Na napájení +5V lze použít odbočku z trafa (má-li odbočku) a po usměrnění stabilizátor 7805.Jakmile nám to čas dovolí,zveřejníme návod.

Napájecí napětí:  max.35V = (pro motory )    optimální mezi 24-32V  a   5V=  ze základní desky

Proud:                  max.1,5A trvale ,2,5A špičkově

Obvod je samozřejmě nutno dobře chladit ,pokud bude plocha chladiče malá, je možno použít ventilátor . 

Stavy které mohou obvod zničit: Malá plocha chladiče ,zkrat na výstupu a větší proud obvodem než 2,5A, dále chybné zapojení cívek motoru,např. zapojení jen jedné cívky.

Proto pozor při laborování s neznámými motory ! 

Nejpoužívanější motory od firmy Microcon

SX17-0804   např.řezačka obě osy,osa Z na fréze nebo i osa Y  

SX23-1012   např.fréza,větší řezačka                                           

Seznam součástek ,DPS a návod PDF.

Desku je možno řídit i např.časovačem 555 a potenciometrem, pokud ji chceme použít bez PC,třeba k řízení posuvu u malého soustruhu.Směr otáčení je Log1 nebo Log0.                                                                                                                    

                    deska V 1_9             foto bez chladiče- diody 1N5822
                deska zezadu -diody BYV27-200

Něco k motorům:

1. Motor by neměl upadnout,ani při sundávání různých pastorků z motorů z tiskáren a kopírek nedoporučuji do motoru mlátit kladivem,chce to udělat si stahovák.Plechy rotoru jsou k sobě jen slisovány a promáčknuty,při úderu mohou od sebe odskočit.                                                                                     

 2. Nikdy nevyndávat rotor z motoru,dojde ke ztrátě magnetizmu a motor lze většinou s klidný svědomím svěřit popelnici.                                                        

 3. Snažit se neohnout  hřídel     

Katalogové údaje obvodu TA 8435H 

 

 

Pro lepší pochopení zde uvádím možnosti zapojení cívek u dvoufázových krokových motorů.